Návod jak nalepit borduru

02.02.2018
1430
author Ivan Vlček

Zda bude mít bordura barvu vymalovaných, příp. vytapetovaných ploch nebo budete např. sázet na kontrasty pomocí doplňkových barev je už jen a jen na vás, protože to je věc osobního vkusu. Je však třeba se předem přesvědčit, zda budou barvy vzájemně k sobě ladit. Ideální je přirovnat si vzorek bordury ke stěně a vybrat si tak ten správný vzor.

Při výběru vhodné bordury byste měli dbát na shodný celkový výsledek. Pestrobarevné a vzorované plochy ladí s jednobarevnou bordurou. Jednobarevnou plochu lze zpestřit pomocí vzorované bordury. Vzhledem k rozsáhlé škále dekoračních možností nabízených výrobků je možné dosáhnout neomezené množství efektů, které závisí na fantazii a zručnosti aplikátorů.

NÁVOD K POUŽITÍ 
Před aplikací bordury si pozorně přečtěte tento návod. Nedodržení těchto pokynů může být příčinou úrazu nebo poškození bordury. Neodpovídáme za škody způsobené nedodržením těchto pokynů. Tento návod k použití ruší a nahrazuje jeho jakoukoli předchozí verzi, proto si ho pečlivě uschovejte. Pokud postoupíte borduru jiným osobám, předejte jim i tento návod k použití.

PROBLÉMY A OPRAVY
V případě problémů nebo pro získání dalších informací, nás neváhejte kontaktovat elektronicky přes náš kontaktní formulář nebo telefonicky na +420 604 999 999. Rádi vám zodpovíme všechny vaše otázky ohledně aplikace.

POPIS
Dekorativní bordura je samolepící, v bělavých barvách a natíratelná barvou. Vyrábí se v nejrůznějších vzorech. Od klasických motivů určených do obývacích pokojů, komerčních prostor, předsíní, hal, přes kuchyňské motivy, dezény vhodné do koupelen, až po dětské vzory, oblíbené pohádkové postavy a zvířátka, se kterými vytvoříte vašim ratolestem hotový dětský ráj. Časté bývá lepení bordury kolem dětských postýlek. Bordura není vhodná do vlhkého prostředí.

VLASTNOSTI
Bordura dokáže opticky změnit rozměry místnosti. Svisle nalepená bordura místnost opticky natáhnou po výšce, naopak vodorovně nalepená bordura dává místnosti o něco nižší vzhled. Tento efekt může být zajímavým řešením např. pro sklepy s nízkým stropem, resp. byty s vysokými stropy. Vysoký strop snížíte opticky tím, že borduru nalepíte po obvodu místnosti, např. ve výši 15 - 25 cm pod stropem.

TECHNICKÁ DATA
Dostupná šířka je 8 cm nebo 12 cm. Balení je vždy 5 bm. Borduru skladujte ve vhodných prostorách na suchém místě, v originálním balení a nevystavujte slunci. Nelepte při teplotě nižší než + 5°C, příp. vyšší než + 30°C a relativní vlhkosti vzduchu > 75%. Skladovací teplota je stanovena mezi + 5°C a + 35°C. Bordura je citlivá na mráz.

POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM
Bordura se aplikuje na hladký povrch jako je namalovaná, omítková i sádrová stěna, beton, cihla, dřevo, sádrokarton, umakart, kov a plast. Každé jiné použití se považuje za nevhodné a tedy nebezpečné. Neneseme odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným a nesprávným používáním bordury osobou, která ji aplikuje jako i nedodržením pokynů v tomto návodu k použití. Samolepicí bordura se na rozdíl od papírových a vliesových bordur dá lepit na obkladačky, nábytek, stejně je možné použít ji k přeměně drobných dekorací. Pro zajímavější efekt lze navzájem nakombinovat různé šířky bordur se stejným, příp. odlišným vzorem nebo jejich sladit s dekorativními barvami.

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Borduru nemohou aplikovat osoby (včetně dětí) se sníženými psychickými, fyzickými a smyslovými schopnostmi, ani osoby, které nemají dostatek zkušeností nebo znalostí, pokud tyto nejsou pod dozorem nebo vyškolené v bezpečnosti aplikace materiálu osobou, zodpovědnou za jejich bezpečnost i zdraví. Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že se s bordurou a nářadím potřebného na její nalepení nehrají. Čištění a údržbu nářadí, které má provádět uživatel, nesmí provádět děti bez dozoru. Děti se s bordurou nesmějí hrát. Pokud borduru necháváte bez dozoru, vždy ji opatřete originálním, resp. ochranným obalem. Totéž platí před jejím nalepením jakož i ukončením lepení. Nářadí uložte na bezpečné místo.

NEBEZPEČÍ
Při lepení bordury dodržujte bezpečnostní předpisy, standardní zdravotní a základní hygienická pravidla. Podle charakteru práce používejte vhodný pracovní oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle, případně štít. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou i po práci si umyjte ruce vodou a mýdlem, ruce ošetřete reparačním krémem. Při vniknutí barvy do očí vymyjte tyto vodou a vyhledejte lékaře. Obalový materiál (fólie, atd.) jakož i samotný materiál uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Všechny kontaktní plochy musí být čisté, suché, pevné, hladké a měly by být vyrovnané stěrkovou, příp. vyrovnávací hmotou. Podle potřeby vytmelené a vybroušené, bez volných částic, prachu, mastnosti i olejů. Na mokré povrchy borduru nelepte, může se pod nimi vytvořit plíseň. Všechny savé podklady jako např. čerstvou omítku, stěrku a sádrokarton napusťte penetračním nátěrem. Smyslem penetrace je zpevnění a zároveň vyrovnání nasákavosti podkladu. Penetrace nesnižuje paropropustnost. V každém případě doporučujeme penetraci podkladu provést. Penetrační nátěr je obvykle prvním krokem pro dosažení dokonalého dekorativního efektu, který si do svého interiéru vyberete. Jde o poměrně vysokou a dlouhodobou investici, proto je třeba mít při výběru dostatek informací, aby dekor sloužil k maximální spokojenosti. Pro interiér je určena penetrační barva např. Primer Fissativo, která je vyrobena z pryskyřic na vodní bázi. Pro penetrování je důležité nanášet takové množství, které je podklad schopný vsáknout. Doporučujeme nevytvořit lesklý film na aplikovaném povrchu. Po dokončení penetrace je třeba její působení přibližně 4 hodiny, aby byla účinná.

POKYNY PRO NALEPENÍ
Lepení bordury se obecně liší podle druhu bordury a podkladové plochy, na kterou se má bordura nalepit. Vždy je dobré pracovat ve dvou osobách, protože jde o dlouhé pásy, které musí někdo přidržet a ruce navíc rozhodně oceníte. Bordura se dá odstranit a přemístit téměř na každý typ povrchu, za několik minut po jejím prvním umístění. Pracujte při pokojové teplotě. Je vhodné provést zkoušku před zahájením práce na vytvoření charakteristiky povrchu, na který materiál bude aplikován. Pro snadnější práci lze na povrch nastínit vodorovnou čáru, aby se nestalo, že borduru nalepíte křivě. Pro země s vysokým humánním množstvím a vysokým bakteriálním vývojem doporučujeme zvýšit lepicí účinek bordury s normální vodou zředěnou metylcelulózou používanou pro tapety.

LEPENÍ BORDURY V PROVOZU
Ujistěte se, že mechanická pevnost uhlazené malty, její přilnavost k omítce a bordury jsou dostatečné, aby se zabránilo riziku odtržení. Pokud nejsou dostatečně silné, bordura by mohla ze stěny opadat spolu s jemnou maltou tvořící omítku. Zvolte si prostor, kde bude bordura umístěna a vyznačte si např. tužkou umístění bordury na povrchu pomocí vodováhy, minimálně 2 - 3 body na rozích. Odstraňte podkladový papír ze spodní části bordury. Takto připravenou borduru přiložte a přilepte na požadované místo použitím lehkého tlaku. Přilepte první část a pak odstraňte zbývající podkladový papír. Pokračujte rovnoměrně do odběru další spodní části podkladového papíru a postupně tak až na konec z kusu, aby bordura postupně držela na povrchu. Průběžně uhlaďte rukou nebo hadříkem. Pro zajištění optimální přilnavosti nakonec borduru přitlačte k povrchu pomocí válečku z mechové gumy nebo s plastovým hladítkem (přilnavost se úměrně zvyšuje k použitému tlaku). Okraje lze ještě dodatečně pevně přitlačit pomocí válečku na spoje.

LEMOVÁNÍ DVEŘÍ A OKEN
Průchody, jako jsou např. dveře a okna je možné pomocí lemů bordury opticky zvýraznit. Při plánování lemování dbejte na symetrické odstupy bordury. Nejdříve byste si měli vypočítat požadovanou délku bordury. To platí zejména u vzorovaných typech bordur. Poté přeneste pomocí špendlíků odstup ke dveřím a oknům na aplikovanou stěnu. Následně můžete na šikmo nařezané pásy přilepit zvolenou samolepicí borduru podél špendlíků a pevně přitlačit např. s válečkem z mechové gumy. Pokud nebude šikmý řez přesně sedět, tak je možné zdokonalit ho také dvojitým řezem na spojích. Pro pravoúhlý lem nejprve přiřízněte horní borduru a potom obě pravoúhlé bordury. Rohy se odříznou našikmo pomocí úhelníku. Jako podložka na řezání se hodí např. skleněná deska.

UKONČENÍ LEPENÍ BORDURY
Po důkladném nalepení bordury můžete použít zředěný akrylový nátěr. Chcete-li nalepenou borduru ochránit, příp. docílit lesklejší vzhled, použijte naše dekorativní barvy, resp. i ochranný lak v jedné vrstvě. Nepigmentovaný ochranný lak Super Glaze je průzračný bez rozpouštědel, vhodný na přidání lesklého vzhledu matným i polomatným artefaktem. S jedním nátěrem docílíte lesklý vzhled již dříve aplikované dekorativní barvy. Ochranný lak Super Glaze je připraven k použití a nevyžaduje žádné ředění. Lze jej použít jako vrchní nátěr na suché dekorativní barvy štětcem nebo válečkem. Super Glaze se používá jako konečný nátěr dekorativní barvy pro zlepšení jejích vlastností, čím bude více odolná vůči znečištění, lesklejší a odolná proti vodě, přičemž současně podporuje dobrou prodyšnost. Ochranný lak by měl být nanesen rovnoměrně po celé ploše, která byla dříve dekorovaná a tato je dokonale suchá tak, aby umožnila vsáknout na několik minut. Po skončení doporučujeme nechat nalakovaný povrch zaschnout a dekorativní barva ukáže půvabné odrazy i příjemné světelné efekty. Vytoužený efekt je viditelný po 4 - 5 hodinách schnutí od ukončení celé aplikace. Taková aplikace si zachovává svou nezměněnou charakteristiku po dobu 12 měsíců za předpokladu, že není vystavena nadměrnému teplu nebo chladu. Koncový uživatel je zodpovědný za to, aby se ujistil, že ochranný lak Super Glaze se na aplikovaný povrch výborně hodí a je kompatibilní s podmínkami aplikací, materiálů i zamýšleného použití.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ
Použité nářadí omyjte vlažnou vodou.

ČIŠTĚNÍ POVRCHU
Nejméně 1 měsíc po aplikaci je možné povrch čistit s vlhkou houbou.

ODPOVĚDNOST
Výrobce ani dovozce nepřebírají odpovědnost za případné barevné rozdíly mezi aplikovaným povrchem a barevnými vzorky ve vzorníku, zda v jiném dostupném katalogu, následky nesprávného použití dekorativních materiálů a stejně tak nenesou žádnou zodpovědnost za případné rozdíly mezi odlišnými šaržemi produktů. Spotřebitel je zodpovědný před použitím zkontrolovat konzistence barev mezi jednotlivými šaržemi, vyhodnotit použití a ověřit vhodnost materiálů jiné šarže. Spotřebitel je také zodpovědný za dávkování barevných tonerů ATF jakož i ostatních přísad. Stejně je odpovědný za jakékoli důsledky aplikace produktu. Při používání materiálů z různých šarží, doporučujeme jejich kombinaci a vždy před aplikací a po obarvení smíchat všechny balení dekorativního materiálu i toneru označené rozdílnými čísly výrobní šarže do větší nádoby, čímž se zabrání riziku barevných rozdílů na aplikovaném povrchu. Tyto naše doporučení pro zpracování a použití produktu vycházející z našich nejlepších zkušeností a znalostí v době publikace tohoto návodu k použití, jsou nezávazné a nezakládají žádný právní vztah ani vedlejší závazky. Každopádně neručíme za jednotlivé aplikace ani konečný dekorativní vzhled materiálu, protože nemáme žádnou kontrolu nad podmínkami použití produktu.

LIKVIDACE
V souladu s pokyny §39, odst. 3 zákona 223/2001 Sb. ve znění novějších předpisů nelikvidujte tento materiál ani jeho součásti společně s komunálním a domovním odpadem, ale předejte ho v autorizovaném sběrném středisku tříděného odpadu a recyklovatelných materiálů, zřízených městskými úřady nebo k prodejcům, kteří tuto službu poskytují. Pokud nebude tento odpad správně zničen, může způsobit ekologické problémy. V žádném případě obsah nevylévejte, resp. nevysypávejte do kanálů, vodních toků ani jinak na to neurčených odpadů. Oddělenou likvidací materiálu se předchází nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví vyplývajícím z nesprávné likvidace a umožňuje se recyklovat. Na povinnost zlikvidovat materiál a jeho balení odděleně upozorňuje značka přeškrtnuté popelnice na výrobku. Likvidace materiálu ze strany uživatele, která není v souladu s platnou legislativou, bude mít za následek odpovídající postih.

< back

Comments

Gallery

TATO WEBOVÁ STRÁNKA POUŽÍVÁ COOKIES. Používáme cookies (soubory, které nám posílají informace o Vašem chování na našem webu), abychom mohli obsah našich stránek a vysílané reklamy přizpůsobit Vašim potřebám a poskytovat tak pro Vás nejlepší služby. Shromážděná data využíváme ke sledování pohybu na našich webových stránkách. Ubezpečujeme Vás, že naše cookies nejsou přímo vázány na Vaše jméno ani e-mailovou adresu. Informace o Vašem používání naší webové stránky rovněž používáme na našich sociálních médiích, v reklamě a pro naše analytické účely. Pokud chcete dále užívat naše webové stránky, vyjádřete, zda souhlasíte s použitím Vašich osobních údajů, a to v rozsahu nezbytném, marketingovém a statistickém.Více informací
Váš souhlas můžete také kdykoliv odvolat, a to obrátíte-li se na nás přes náš kontaktní formulář.

I understand