Návod ako nalepiť bordúru

02.02.2018
1250
author Ivan Vlček

Či bude mať bordúra farbu vymaľovaných, príp. vytapetovaných plôch alebo budete napr. vsádzať na kontrasty pomocou doplnkových farieb je už len a len na vás, pretože to je vec osobného vkusu. Je však potrebné sa vopred presvedčiť, či budú farby vzájomne k sebe ladiť. Ideálne je prirovnať si vzorku bordúry k stene a vybrať si tak ten správny vzor.

Pri výbere vhodnej bordúry by ste mali dbať na zhodný celkový výsledok. Pestrofarebné a vzorované plochy ladia s jednofarebnou bordúrou. Jednofarebnú plochu možno spestriť pomocou vzorovanej bordúry. Vzhľadom k rozsiahlej škále dekoračných možností ponúkaných výrobkov je možné dosiahnuť neobmedzené množstvo efektov, ktoré závisia na fantázii a zručnosti aplikátorov.

NÁVOD NA POUŽITIE
Pred aplikáciou bordúry si pozorne prečítajte tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou úrazu alebo poškodenia bordúry. Nezodpovedáme za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov. Tento návod na použitie ruší a nahrádza jeho akúkoľvek predchádzajúcu verziu, preto si ho starostlivo uschovajte. Ak postúpite bordúru iným osobám, odovzdajte im aj tento návod na použitie.

PROBLÉMY A OPRAVY
V prípade problémov alebo pre získanie ďalších informácií, nás neváhajte kontaktovať elektronicky cez náš kontaktný formulár alebo telefonicky na +420 604 999 999. Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadne aplikácie.

POPIS
Dekoratívna bordúra je samolepiaca, v belavých farbách a natierateľná farbou. Vyrába sa v najrôznejších vzoroch. Od klasických motívov určených do obývacích izieb, komerčných priestorov, predsiení, hál, cez kuchynské motívy, dezény vhodné do kúpeľní, až po detské vzory, obľúbené rozprávkové postavy a zvieratká, s ktorými vytvoríte vašim ratolestiam hotový detský raj. Časté býva lepenie bordúry okolo detských postieľok. Bordúra nie je vhodná do vlhkého prostredia.

VLASTNOSTI
Bordúra dokáže opticky zmeniť rozmery miestnosti. Zvisle nalepená bordúra miestnosť opticky natiahne po výške, naopak vodorovne nalepená bordúra dáva miestnosti o niečo nižší vzhľad. Tento efekt môže byť zaujímavým riešením napr. pre pivnice s nízkym stropom, resp. byty s vysokými stropmi. Vysoký strop znížite opticky tým, že bordúru nalepíte po obvode miestnosti, napr. vo výške 15 - 25 cm pod stropom.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Dostupná šírka je 8 cm alebo 12 cm. Balenie je vždy 5 bm. Bordúru skladujte vo vhodných priestoroch na suchom mieste, v originálnom balení a nevystavujte slnku. Nelepte pri teplote nižšej ako + 5°C, príp. vyššej ako + 30°C a relatívnej vlhkosti vzduchu > 75%. Skladovacia teplota je stanovená medzi + 5°C a + 35°C. Bordúra je citlivá na mráz.

POUŽITIE V SÚLADE S URČENÍM
Bordúra sa aplikuje na hladký povrch ako je namaľovaná, omietková aj sadrová stena, betón, tehla, drevo, sadrokartón, umakart, kov a plast. Každé iné použitie sa považuje za nevhodné a teda nebezpečné. Nenesieme zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným a nesprávnym používaním bordúry osobou, ktorá ju aplikuje ako aj nedodržaním pokynov v tomto návode na použitie. Samolepiaca bordúra sa na rozdiel od papierových a vliesových bordúr dá lepiť na obkladačky, nábytok, rovnako je možné použiť ju k premene drobných dekorácií. Pre zaujímavejší efekt možno navzájom nakombinovať rôzne šírky bordúr s rovnakým, príp. odlišným vzorom alebo ich zladiť s dekoratívnymi farbami.

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Bordúru nemôžu aplikovať osoby (vrátane detí) so zníženými psychickými, fyzickými a zmyslovými schopnosťami, ani osoby, ktoré nemajú dostatok skúseností alebo znalostí, pokiaľ tieto nie sú pod dozorom alebo vyškolené v bezpečnosti aplikácie materiálu osobou, zodpovednou za ich bezpečnosť i zdravie. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa s bordúrou a náradím potrebného na jej nalepenie nehrajú. Čistenie a údržbu náradia, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti sa s bordúrou nesmú hrať. Ak bordúru nechávate bez dozoru, vždy ju opatrite originálnym, resp. ochranným obalom. To isté platí pred jej nalepením ako aj ukončením lepenia. Náradie uložte na bezpečné miesto.

NEBEZPEČENSTVO
Pri lepení bordúry dodržujte bezpečnostné predpisy, štandardné zdravotné a základné hygienické pravidlá. Podľa charakteru práce používajte vhodný pracovný odev, ochranné rukavice, ochranné okuliare, prípadne štít. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Pred pracovnou prestávkou aj po práci si umyte ruky vodou a mydlom, ruky ošetrite reparačným krémom. Pri vniknutí farby do očí vymyte tieto vodou a vyhľadajte lekára. Obalový materiál (fólie, atď.) ako aj samotný materiál uchovávajte mimo dosahu detí.

PRÍPRAVA PODKLADU
Všetky kontaktné plochy musia byť čisté, suché, pevné, hladké a mali by byť vyrovnané stierkovou, príp. vyrovnávacou hmotou. Podľa potreby vytmelené a vybrúsené, bez voľných častíc, prachu, mastnosti i olejov. Na mokré povrchy bordúru nelepte, môže sa pod nimi vytvoriť pleseň. Všetky savé podklady ako napr. čerstvú omietku, stierku a sadrokartón napustite penetračným náterom. Zmyslom penetrácie je spevnenie a zároveň vyrovnanie nasiakavosti podkladu. Penetrácia neznižuje paropriepustnosť. V každom prípade odporúčame penetráciu podkladu vykonať. Penetračný náter je zvyčajne prvým krokom pre dosiahnutie dokonalého dekoratívneho efektu, ktorý si do svojho interiéru vyberiete. Ide o pomerne vysokú a dlhodobú investíciu, preto je treba mať pri výbere dostatok informácií, aby dekor slúžil k maximálnej spokojnosti. Pre interiér je určená penetračná farba napr. Primer Fissativo, ktorá je vyrobená z živíc na vodnej báze. Pre penetrovanie je dôležité nanášať také množstvo, ktoré je podklad schopný vsiaknuť. Odporúčame nevytvoriť lesklý film na aplikovanom povrchu. Po dokončení penetrácie je potrebné jej pôsobenie približne 4 hodiny, aby bola účinná.

POKYNY PRE NALEPENIE
Lepenie bordúry sa všeobecne líši podľa druhu bordúry a podkladovej plochy, na ktorú sa má bordúra nalepiť. Vždy je dobré pracovať v dvoch osobách, pretože ide o dlhé pásy, ktoré musí niekto pridržať a ruky navyše rozhodne oceníte. Bordúra sa dá odstrániť a premiestniť takmer na každý typ povrchu, za niekoľko minút po jej prvom umiestnení. Pracujte pri izbovej teplote. Je vhodné vykonať skúšku pred začatím práce na vytvorenie charakteristiky povrchu, na ktorý materiál bude aplikovaný. Pre ľahšiu prácu je možné na povrch načrtnúť vodorovnú čiaru, aby sa nestalo, že bordúru nalepíte krivo. Pre krajiny s vysokým humánnym množstvom a vysokým bakteriálnym vývojom odporúčame zvýšiť lepiaci účinok bordúry s normálnou vodou zriedenou metylcelulózou používanú pre tapety.

LEPENIE BORDÚRY V PREVÁDZKE
Uistite sa, že mechanická pevnosť uhladenej malty, jej priľnavosť k omietke a bordúry sú dostatočné, aby sa zabránilo riziku odtrhnutia. Ak nie sú dostatočne silné, bordúra by mohla zo steny opadať spolu s jemnou maltou tvoriacu omietku. Zvoľte si priestor, kde bude bordúra umiestnená a vyznačte si napr. ceruzkou umiestnenie bordúry na povrchu pomocou vodováhy, minimálne 2 - 3 body na rohoch. Odstráňte podkladový papier zo spodnej časti bordúry. Takto pripravenú bordúru priložte a prilepte na požadované miesto použitím ľahkého tlaku. Prilepte prvú časť a potom odstráňte zvyšný podkladový papier. Pokračujte rovnomerne do odberu ďalšej spodnej časti podkladového papiera a postupne tak až na koniec z kusu, aby bordúra postupne držala na povrchu. Priebežne uhlaďte rukou alebo handričkou. Pre zabezpečenie optimálnej priľnavosti nakoniec bordúru pritlačte k povrchu pomocou valčeka z machovej gumy alebo s plastovým hladidlom (priľnavosť sa úmerne zvyšuje k použitému tlaku). Okraje možno ešte dodatočne pevne pritlačiť pomocou valčeka na spoje.

LEMOVANIE DVERÍ A OKIEN
Priechody, ako sú napr. dvere a okná je možné pomocou lemov bordúry opticky zvýrazniť. Pri plánovaní lemovania dbajte na symetrické odstupy bordúry. Najskôr by ste si mali vypočítať požadovanú dĺžku bordúry. To platí najmä u vzorovaných typoch bordúr. Potom preneste pomocou špendlíkov odstup k dverám a oknám na aplikovanú stenu. Následne môžete na šikmo narezané pásy prilepiť zvolenú samolepiacu bordúru pozdĺž špendlíkov a pevne pritlačiť napr. s valčekom z machovej gumy. Pokiaľ nebude šikmý rez presne sedieť, tak je možné zdokonaliť ho tiež dvojitým rezom na spojoch. Pre pravouhlý lem najprv prirežte hornú bordúru a potom obe pravouhlé bordúry. Rohy sa odrežú našikmo pomocou uholníka. Ako podložka na rezanie sa hodí napr. sklenená doska.

UKONČENIE LEPENIA BORDÚRY
Po dôkladnom nalepení bordúry môžete použiť zriedený akrylový náter. Ak chcete nalepenú bordúru ochrániť, príp. docieliť lesklejší vzhľad, použite naše dekoratívne farby, resp. aj ochranný lak v jednej vrstve. Nepigmentovaný ochranný lak Super Glaze je priezračný bez rozpúšťadiel, vhodný na pridanie lesklého vzhľadu matným aj polomatným artefaktom. S jedným náterom docielite lesklý vzhľad už skôr aplikovanej dekoratívnej farby. Ochranný lak Super Glaze je pripravený na použitie a nevyžaduje žiadne riedenie. Možno ho použiť ako vrchný náter na suché dekoratívne farby štetcom alebo valčekom. Super Glaze sa používa ako konečný náter dekoratívnej farby pre zlepšenie jej vlastností, čím bude viac odolná voči znečisteniu, lesklejšia a odolná proti vode, pričom súčasne podporuje dobrú priedušnosť. Ochranný lak by mal byť nanesený rovnomerne po celej ploche, ktorá bola predtým dekorovaná a táto je dokonale suchá tak, aby umožnila vsiaknuť na niekoľko minút. Po skončení odporúčame nechať nalakovaný povrch zaschnúť a dekoratívna farba ukáže pôvabné odrazy aj príjemné svetelné efekty. Vytúžený efekt je viditeľný po 4 - 5 hodinách sušenia od ukončenia celej aplikácie. Takáto aplikácia si zachováva svoju nezmenenú charakteristiku po dobu 12 mesiacov za predpokladu, že nie je vystavená nadmernému teplu alebo chladu. Koncový užívateľ je zodpovedný za to, aby sa ubezpečil, že ochranný lak Super Glaze sa na aplikovaný povrch výborne hodí a je kompatibilný s podmienkami aplikácií, materiálov i zamýšľaného použitia.

ČISTENIE NÁRADIA
Použité náradie umyte vlažnou vodou.

ČISTENIE POVRCHU
Najmenej 1 mesiac po aplikácii je možné povrch čistiť s vlhkou špongiou.

ZODPOVEDNOSŤ
Výrobca ani dovozca nepreberajú zodpovednosť za prípadné farebné rozdiely medzi aplikovaným povrchom a farebnými vzorkami vo vzorkovníku, či v inom dostupnom katalógu, následky nesprávneho použitia dekoratívnych materiálov a rovnako tak nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné rozdiely medzi odlišnými šaržami produktov. Spotrebiteľ je zodpovedný pred použitím skontrolovať konzistencie farieb medzi jednotlivými šaržami, vyhodnotiť použitie a overiť vhodnosť materiálov inej šarže. Spotrebiteľ je tiež zodpovedný za dávkovanie farebných tonerov ATF ako aj ostatných prísad. Rovnako je zodpovedný za akékoľvek dôsledky aplikácie produktu. Pri používaní materiálov z rôznych šarží, odporúčame ich kombináciu a vždy pred aplikáciou a po zafarbení zmiešať všetky balenia dekoratívneho materiálu aj tonera označené rozdielnymi číslami výrobnej šarže do väčšej nádoby, čím sa zabráni riziku farebných rozdielov na aplikovanom povrchu. Tieto naše odporúčania pre spracovanie a použitie produktu vychádzajúce z našich najlepších skúseností a znalostí v čase publikácie tohto návodu na použitie, sú nezáväzné a nezakladajú žiadny právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Každopádne neručíme za jednotlivé aplikácie ani konečný dekoratívny vzhľad materiálu, pretože nemáme žiadnu kontrolu nad podmienkami použitia výrobku.

LIKVIDÁCIA
V súlade s pokynmi §39, ods. 3 zákona 223/2001 Zb. v znení novších predpisov nelikvidujte tento materiál ani jeho súčasti spoločne s komunálnym a domovým odpadom, ale odovzdajte ho v autorizovanom zbernom stredisku triedeného odpadu a recyklovateľných materiálov, zriadených mestskými úradmi alebo k predajcom, ktorí túto službu poskytujú. Pokiaľ nebude tento odpad správne zničený, môže spôsobiť ekologické problémy. V žiadnom prípade obsah nevylievajte, resp. nevysypávajte do kanálov, vodných tokov ani inak na to neurčených odpadov. Oddelenou likvidáciou materiálu sa predchádza nepriaznivým dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie vyplývajúcim z nesprávnej likvidácie a umožňuje sa recyklovať. Na povinnosť zlikvidovať materiál a jeho balenie oddelene upozorňuje značka preškrtnutej popolnice na výrobku. Likvidácia materiálu zo strany užívateľa, ktorá nie je v súlade s platnou legislatívou, bude mať za následok zodpovedajúci postih.

< back

Comments

Gallery

TATO WEBOVÁ STRÁNKA POUŽÍVÁ COOKIES. Používáme cookies (soubory, které nám posílají informace o Vašem chování na našem webu), abychom mohli obsah našich stránek a vysílané reklamy přizpůsobit Vašim potřebám a poskytovat tak pro Vás nejlepší služby. Shromážděná data využíváme ke sledování pohybu na našich webových stránkách. Ubezpečujeme Vás, že naše cookies nejsou přímo vázány na Vaše jméno ani e-mailovou adresu. Informace o Vašem používání naší webové stránky rovněž používáme na našich sociálních médiích, v reklamě a pro naše analytické účely. Pokud chcete dále užívat naše webové stránky, vyjádřete, zda souhlasíte s použitím Vašich osobních údajů, a to v rozsahu nezbytném, marketingovém a statistickém.Více informací
Váš souhlas můžete také kdykoliv odvolat, a to obrátíte-li se na nás přes náš kontaktní formulář.

I understand