Návod ako nalepiť reliéf

10.02.2018
1153
author Ivan Vlček

Či bude mať reliéf farbu vymaľovaných, príp. vytapetovaných plôch alebo budete napr. vsádzať na kontrasty pomocou doplnkových farieb je už len a len na vás, pretože to je vec osobného vkusu. Je však potrebné sa vopred presvedčiť, či budú farby vzájomne k sebe ladiť. Ideálne je prirovnať si vzorku reliéfu k stene a vybrať si tak ten správny vzor.

Pri výbere vhodného reliéfu by ste mali dbať na zhodný celkový výsledok. Pestrofarebné a vzorované plochy ladia s jednofarebným reliéfom. Jednofarebnú plochu možno spestriť pomocou vzorovaného reliéfu. Vzhľadom k rozsiahlej škále dekoračných možností ponúkaných výrobkov je možné dosiahnuť neobmedzené množstvo efektov, ktoré závisia na fantázii a zručnosti aplikátora.

NÁVOD NA POUŽITIE
Pred aplikáciou reliéfu si pozorne prečítajte tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou úrazu alebo poškodenia reliéfu. Nezodpovedáme za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov. Tento návod na použitie ruší a nahrádza jeho akúkoľvek predchádzajúcu verziu, preto si ho starostlivo uschovajte. Ak postúpite reliéf iným osobám, odovzdajte im aj tento návod na použitie.

PROBLÉMY A OPRAVY
V prípade problémov alebo pre získanie ďalších informácií, nás neváhajte kontaktovať elektronicky cez náš kontaktný formulár alebo telefonicky na +420 604 999 999. Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadne aplikácie.

POPIS
Dekoratívny reliéf je samolepiaci, v belavých farbách a natierateľný farbou. Vyrába sa v najrôznejších vzoroch. Od klasických motívov určených do obývacích izieb, komerčných priestorov, predsiení, hál, cez kuchynské motívy, dezény vhodné do kúpeľní, až po detské vzory, s ktorými vytvoríte vašim ratolestiam hotový detský raj. Časté býva lepenie reliéfu okolo detských postieľok. Reliéf nie je vhodný do vlhkého prostredia.

VLASTNOSTI
Vaše prostredie vytvorí s reliéfmi elegantný, nikdy vyzývavý vkus. Reliéf sa vyznačuje použitím jednoduchých materiálov i tvarov a tieto v prostredí pôsobia harmonicky a upokojujúce. Je to ponuka pre tých, ktorí milujú hodnoty nemennej krásy a prekračuje prchavosť módy. Súčasne je určená aj tým, ktorí milujú štýlovo merať každý priestor, každé vybavenie, každú svoju potrebu. Reliéfy vedú dialóg so svetlom a tvarom hmoty.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Dostupné rozmery sú 22 cm x 432 cm, 44 cm x 216 cm, 88 cm x 88 cm, 88 cm x 108 cm a 88 cm x 216 cm. Reliéf skladujte vo vhodných priestoroch na suchom mieste, v originálnom balení a nevystavujte slnku. Nelepte pri teplote nižšej ako + 5°C, príp. vyššej ako + 30°C a relatívnej vlhkosti vzduchu > 75%. Skladovacia teplota je stanovená medzi + 5°C a + 35°C. Reliéf je citlivý na mráz.

POUŽITIE V SÚLADE S URČENÍM
Reliéf sa aplikuje na hladký povrch ako je namaľovaná, omietková aj sadrová stena, betón, tehla, drevo, sadrokartón, umakart, kov a plast. Každé iné použitie sa považuje za nevhodné, a teda nebezpečné. Nenesieme zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným a nesprávnym používaním reliéfu osobou, ktorá ho aplikuje ako i nedodržaním pokynov v tomto návode na použitie. Samolepiaci reliéf sa dá lepiť na obkladačky, nábytok, rovnako je možné použiť ho k premene drobných dekorácií. Pre zaujímavejší efekt je možné navzájom nakombinovať rôzne reliéfy s rovnakým, príp. odlišným vzorom alebo ich zladiť s dekoratívnymi farbami.

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Reliéf nemôžu aplikovať osoby (vrátane detí) so zníženými rozumovými, fyzickými a zmyslovými schopnosťami, ani osoby, ktoré nemajú dostatok skúseností alebo znalostí, ak tieto nie sú pod dozorom alebo vyškolené v bezpečnosti aplikácie materiálu osobou, zodpovednou za ich bezpečnosť i zdravie. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa s reliéfom a náradím potrebného na jeho nalepenie nehrajú. Čistenie a údržbu náradia, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti sa s reliéfom nesmú hrať. Ak reliéf nechávate bez dozoru, vždy ho opatrite originálnym, resp. ochranným obalom. To isté platí pred jeho nalepením ako i ukončením lepenia. Náradie uložte na bezpečné miesto.

NEBEZPEČENSTVO
Pri lepení reliéfu dodržiavajte bezpečnostné predpisy, štandardné zdravotné a základné hygienické pravidlá. Podľa charakteru práce používajte vhodný pracovný odev, ochranné rukavice, ochranné okuliare, prípadne štít. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Pred pracovnou prestávkou aj po práci si umyte ruky vodou a mydlom, ruky ošetrite reparačným krémom. Pri vniknutí farby do očí vymyte tieto vodou a vyhľadajte lekára. Obalový materiál (fólie, atď.) ako aj samotný materiál uchovávajte mimo dosahu detí.

PRÍPRAVA PODKLADU
Všetky kontaktné plochy musia byť čisté, suché, pevné, hladké a mali by byť vyrovnané stierkovou, príp. vyrovnávacou hmotou. Podľa potreby vytmelené a vybrúsené, bez voľných častíc, prachu, mastnosti aj olejov. Na mokré povrchy reliéf nelepte, môže sa pod nimi vytvoriť pleseň. Všetky savé podklady ako napr. čerstvú omietku, stierku a sadrokartón napustite penetračným náterom. Zmyslom penetrácie je spevnenie a zároveň vyrovnanie nasiakavosti podkladu. Penetrácia neznižuje paropriepustnosť. V každom prípade odporúčame penetráciu podkladu vykonať. Penetračný náter je obvykle prvým krokom pre dosiahnutie dokonalého dekoratívneho efektu, ktorý si do svojho interiériu vyberiete. Ide o pomerne vysokú a dlhodobú investíciu, preto je potrebné mať pri výbere dostatok informácií, aby dekor slúžil k maximálnej spokojnosti. Pre interiér je určená penetračná farba Primer Fissativo, ktorá je vyrobená zo živíc na vodnej báze. Pre penetrovanie je dôležité nanášať také množstvo, ktoré je podklad schopný vsiaknuť. Odporúčame nevytvoriť lesklý film na aplikovanom povrchu. Po dokončení penetrácie je potrebné jeho pôsobenie približne 4 hodiny, aby bola účinná.

POKYNY PRE NALEPENIE
Lepenie reliéfu sa všeobecne líši podľa druhu reliéfu a podkladovej plochy, na ktorú sa má reliéf nalepiť. Vždy je dobré pracovať v dvoch osobách, keďže ide o veľké balenia, ktoré musí niekto pridržať a ruky navyše rozhodne oceníte. Reliéf sa dá odstrániť a premiestniť takmer na každý typ povrchu, za niekoľko minút po jeho prvom umiestnení. Pracujte pri izbovej teplote. Je vhodné vykonať skúšku pred začatím práce na vytvorenie charakteristiky povrchu, na ktorý materiál bude aplikovaný. Pre ľahšie prácu možno na povrch načrtnúť vodorovnú čiaru, aby sa nestalo, že reliéf nalepíte krivo. Pre krajiny s vysokým humánnym množstvom a vysokým bakteriálnym vývojom odporúčame zvýšiť lepiaci účinok reliéfu s normálnou vodou zriedenou metylcelulózou používanú pre tapety.


LEPENIE RELIÉFU V PREVÁDZKE
Uistite sa, že mechanická pevnosť uhladenej malty, jej priľnavosť k omietke a reliéfu sú dostatočné, aby sa zabránilo riziku odtrhnutia. Pokiaľ nie sú dostatočne silné, reliéf by mohol zo steny opadať spolu s jemnou maltou tvoriacu omietku. Zvoľte si priestor, kde bude reliéf umiestnený a vyznačte si napr. ceruzkou umiestnenie reliéfu na povrchu pomocou vodováhy, minimálne 2 - 3 body na rohoch. Odstráňte podkladový papier zo spodnej časti reliéfu. Takto pripravený reliéf priložte a prilepte na požadované miesto použitím ľahkého tlaku. Prilepte prvú časť a potom odstráňte zostávajúci podkladový papier. Pokračujte rovnomerne do odberu ďalšej spodnej časti podkladového papiera a postupne tak až na koniec z kusu, aby reliéf postupne držal na povrchu. Priebežne uhlaďte rukou alebo handričkou. Pre zabezpečenie optimálnej priľnavosti nakoniec reliéf pritlačte k povrchu pomocou valčeka z machovej gumy alebo s plastovým hladítkom (priľnavosť sa úmerne zvyšuje k použitému tlaku). Okraje je možné ešte dodatočne pevne pritlačiť pomocou valčeka na spoje.

LEMOVANIE DVERÍ A OKIEN
Priechody, ako sú napr. dvere a okná je možné pomocou lemov reliéfu opticky zvýrazniť. Pri plánovaní lemovania dbajte na symetrické odstupy reliéfu. Najskôr by ste si mali vypočítať požadovanú dĺžku reliéfu. To platí najmä u vzorovaných typoch reliéfu. Potom preneste pomocou špendlíkov odstup k dverám a oknám na aplikovanú stenu. Následne môžete na šikmo narezané pásy prilepiť zvolený samolepiaci reliéf pozdĺž špendlíkov a pevne pritlačiť napr. s valčekom z machovej gumy. Pokiaľ nebude šikmý rez presne sedieť, tak je možné zdokonaliť ho tiež dvojitým rezom na spojoch. Pre pravouhlý lem najprv prirežte horný reliéf a potom oba pravouhlé reliéfy. Rohy sa odrežú našikmo pomocou uholníka. Ako podložka na rezanie sa hodí napr. sklenená doska.

UKONČENIE LEPENIA RELIÉFU
Po dôkladnom nalepení reliéfu môžete použiť zriedený akrylový náter. Ak chcete nalepený reliéf ochrániť, príp. docieliť lesklejší vzhľad, použite naše dekoratívne farby, resp. aj ochranný lak v jednej vrstve. Nepigmentovaný ochranný lak Super Glaze je priezračný bez rozpúšťadiel, vhodný na pridanie lesklého vzhľadu matným i polomatným artefaktom. S jedným náterom docielite lesklý vzhľad už predtým aplikovanej dekoratívnej farby. Ochranný lak Super Glaze je pripravený na použitie a nevyžaduje žiadne riedenie. Možno ho použiť ako vrchný náter na suché dekoratívne farby štetcom alebo valčekom. Super Glaze sa používa ako konečný náter dekoratívnej farby pre zlepšenie jej vlastností, čím bude viac odolná voči znečisteniu, lesklejšia a odolná proti vode, pričom súčasne podporuje dobrú priedušnosť. Ochranný lak by mal byť nanesený rovnomerne po celej ploche, ktorá bola predtým dekorovaná a táto je dokonale suchá tak, aby umožnila vsiaknuť na niekoľko minút. Po skončení odporúčame nechať nalakovaný povrch zaschnúť a dekoratívna farba ukáže pôvabné odrazy ako aj príjemné svetelné efekty. Želaný efekt je viditeľný po 4 - 5 hodinách schnutia od ukončenia celej aplikácie. Takáto aplikácia si zachováva svoju nezmenenú charakteristiku po dobu 12 mesiacov za predpokladu, že nie je vystavená nadmernému teplu alebo chladu. Koncový užívateľ je zodpovedný za to, aby sa ubezpečil, že ochranný lak Super Glaze sa na aplikovaný povrch výborne hodí a je kompatibilný s podmienkami aplikácií, materiálov ako aj zamýšľaného použitia.

ČISTENIE NÁRADIA
Použité náradie umyte vlažnou vodou.

ČISTENIE POVRCHU
Najmenej 1 mesiac po aplikácii je možné povrch čistiť s vlhkou špongiou.

ZODPOVEDNOSŤ
Výrobca ani dovozca nepreberajú zodpovednosť za prípadné farebné rozdiely medzi aplikovaným povrchom a farebnými vzorkami vo vzorkovnici, či v inom dostupnom katalógu, následky nesprávneho použitia dekoratívnych materiálov a rovnako tak nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné rozdiely medzi odlišnými šaržami produktov. Spotrebiteľ je zodpovedný pred použitím skontrolovať konzistencie farieb medzi jednotlivými šaržami, vyhodnotiť použitie a overiť vhodnosť materiálov rozdielnej šarže. Spotrebiteľ je tiež zodpovedný za dávkovanie farebných tonerov ATF ako aj ostatných prísad. Tak isto je zodpovedný za akékoľvek dôsledky aplikácie produktu. Pri používaní materiálov z rôznych šarží, odporúčame ich kombináciu a vždy pred aplikáciou a po zafarbení zmiešať všetky balenia dekoratívneho materiálu i toneru označené rozdielnymi číslami výrobnej šarže do väčšej nádoby, čím sa zabráni riziku farebných rozdielov na aplikovanom povrchu. Tieto naše odporúčania pre spracovanie a použitie produktu vychádzajúce z našich najlepších skúseností a poznatkov v čase publikácie tohto návodu na použitie, sú nezáväzné a nezakladajú žiadny právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Každopádne neručíme za jednotlivé aplikácie ani konečný dekoratívny vzhľad materiálu, pretože nemáme žiadnu kontrolu nad podmienkami použitia produktu.

LIKVIDÁCIA
V súlade s pokynmi §39, ods. 3 zákona 223/2001 Z.z. v znení novších predpisov nelikvidujte tento materiál ani jeho súčasti spoločne s komunálnym a domovým odpadom, ale odovzdajte ho v autorizovanom zbernom stredisku triedeného odpadu a recyklovateľných materiálov zriadených mestskými správnymi úradmi alebo k predajcom, ktorí túto službu poskytujú. Pokiaľ nebude tento odpad správne zničený, môže spôsobiť ekologické problémy. V žiadnom prípade obsah nevylievajte, resp. nevysýpajte do kanálov, vodných tokov ani inak na to neurčených odpadov. Oddelenou likvidáciou materiálu sa predchádza nepriaznivým dopadom na životné prostredie, ľudské zdravie vyplývajúcim z nesprávnej likvidácie a umožňuje sa recyklovať. Na povinnosť zlikvidovať materiál a jeho balenia oddelene upozorňuje značka preškrtnutej popolnice na výrobku. Likvidácia materiálu zo strany užívateľa, ktorá nie je v súlade s platnou legislatívou, bude mať za následok odpovedajúci postih.

< back

Comments

Gallery

TATO WEBOVÁ STRÁNKA POUŽÍVÁ COOKIES. Používáme cookies (soubory, které nám posílají informace o Vašem chování na našem webu), abychom mohli obsah našich stránek a vysílané reklamy přizpůsobit Vašim potřebám a poskytovat tak pro Vás nejlepší služby. Shromážděná data využíváme ke sledování pohybu na našich webových stránkách. Ubezpečujeme Vás, že naše cookies nejsou přímo vázány na Vaše jméno ani e-mailovou adresu. Informace o Vašem používání naší webové stránky rovněž používáme na našich sociálních médiích, v reklamě a pro naše analytické účely. Pokud chcete dále užívat naše webové stránky, vyjádřete, zda souhlasíte s použitím Vašich osobních údajů, a to v rozsahu nezbytném, marketingovém a statistickém.Více informací
Váš souhlas můžete také kdykoliv odvolat, a to obrátíte-li se na nás přes náš kontaktní formulář.

I understand