Návod ako vymaľovať interiér

31.01.2018
1783
author Ivan Vlček

Mnoho ľudí sa domnieva, že maľovanie izieb, bytov a kancelárií je jednoduché, presunie sa nábytok a steny sa natrú lacnou maliarskou farbou. Pokiaľ má výsledok maľovania zodpovedať vášmu očakávaniu, vždy je nutné venovať patričnú pozornosť príprave povrchu. Zákazník by si mal ujasniť aký výsledok od maľovania očakáva a v akom stave je povrch pred maľovaním. Zafajčený byt vyžaduje dôkladnejšie pracovné postupy, ako krátko používaná novostavba.

PRÍPRAVNÉ PRÁCE
Pred maľovaním zakryte všetok nábytok maliarskou fóliou, ľahšie kusy nábytku je lepšie z miestnosti odpratať, ťažšie odsuňte do stredu miestnosti. Všetky časti, ktoré sa nebudú natierať, napr. podlahové lišty, okná i dvere, zakryte a zalepte samolepiacou páskou s fóliou. Celú podlahu pokryte maliarskym krycím rúnom, zakrývacou plachtou, kartónom, podkladovým papierom, príp. kobercom. Elektrické zásuvky a vypínače môžete po vypnutí prívodu prúdu odmontovať a po ukončení maľovania opäť osadiť. Nesmie existovať žiadne nebezpečenstvo dotyku častí pod elektrickým prúdom. Pred samotným maľovaním je zvyčajne potrebné povrch upraviť. Vyhľadajte diery, praskliny a ďalšie nerovnosti, ktoré vyrovnajte výplnkovým materiálom, príp. brúsiacim tmelom a zabrúste. Rozsiahlejšie nerovnosti stien sa celoplošne vyrovnávajú štukovaním alebo stierkovaním. Staré glejové a nesúdržné nátery je nutné pred maľovaním oškrabať. Jednoznačne musia byť odstránené, pretože by na nich nedržal žiaden náter disperznou farbou. Povrch dôkladne zbavte prachu a iných nečistôt kefou alebo priemyselným vysávačom. Ani tá najlepšia farba na zaprášených plochách nedrží. Pred každým nanášaním farby radšej vyskúšajte priľnavosť pôvodného náteru, ktorá určí či použiť penetračný náter alebo nie. Na skúšku sa bežne používa lepiaca páska alebo mokrá textília. U vápennej omietky je dobré aplikovať základný náter penetračným prostriedkom. Pri pevných povrchoch stien stačí aplikovať základný náter zriedenou podkladovou farbou, ktorá má vysokú kryciu schopnosť.

KRYCÍ NÁTER
Maliarske práce začínajte vždy na strope, na okraji stien a zle dostupných miestach. Všetky hrany a prechody najprv natrite plochým štetcom tak, že najprv nedotiahnete až do kraja a potom naneste farbu priamo na okraj. Tak docielite presné hrany, pretože štetec sa lepšie prichytí k povrchu. Plochy potom natrite valčekom. Pracujte vždy pri izbovej teplote a spôsobom "mokrý do mokrého", tzn. predbežný náter štetcom nesmie pred začatím práce s valčekom zaschnúť.

NÁTER STIEN
Na väčšiu plochu je vhodný maliarsky valec. Ten odporúčame použiť vždy uprostred plochy smerom nahor a nadol. Pri nátere stien nanášajte farbu valčekom najprv krížom krážom. Nepravidelný náter sa potom pri ďalšom pracovnom kroku vyrovná rovnými zvislými ťahmi valčeka. Tým vznikne pravidelný náter. Pri rozdielnych odtieňoch na strope a stenách sa pred náterom polepia hrany už natretých plôch maliarskou samolepiacou páskou. Na použitie dvoch a viacerých farebných odtieňov, zakryte lepiacou páskou s fóliou vždy miesta, ktoré nechcete maľovať a zašpiniť. Ihneď po nanesení farby odstráňte vymedzovanie maliarskej pásky.

PRAVIDELNÉ NANÁŠANIE FARBY
Aby ste docielili pravidelné farebné vrstvy, nesmie sa farba po ponorení valčeka do vedra s farbou nanášať priamo na stenu. Prejdite pred náterom valčekom cez stieraciu mriežku. Až potom sa farba na valčeku rovnomerne rozprestrie a možno ju rovnomerne nanášať na stenu.

ČISTENIE NÁRADIA
Počas krátkych prestávok odkladajte valček na obrátené viečko nádoby s farbou. Pri dlhšej prestávke vložte maliarske náradie do igelitového vrecka a zatvorte ho. Po ukončení práce vyčistite okraj vedra s farbou, nalejte do farby menšie množstvo vody, aby sa nevytvorila škrupina. Maliarske náradie dôkladne opláchnite vodou.

Po dodržaní vyššie uvedených krokov sa môžete spokojne tešiť z novo natretých stien.

< back

Comments

Gallery

TATO WEBOVÁ STRÁNKA POUŽÍVÁ COOKIES. Používáme cookies (soubory, které nám posílají informace o Vašem chování na našem webu), abychom mohli obsah našich stránek a vysílané reklamy přizpůsobit Vašim potřebám a poskytovat tak pro Vás nejlepší služby. Shromážděná data využíváme ke sledování pohybu na našich webových stránkách. Ubezpečujeme Vás, že naše cookies nejsou přímo vázány na Vaše jméno ani e-mailovou adresu. Informace o Vašem používání naší webové stránky rovněž používáme na našich sociálních médiích, v reklamě a pro naše analytické účely. Pokud chcete dále užívat naše webové stránky, vyjádřete, zda souhlasíte s použitím Vašich osobních údajů, a to v rozsahu nezbytném, marketingovém a statistickém.Více informací
Váš souhlas můžete také kdykoliv odvolat, a to obrátíte-li se na nás přes náš kontaktní formulář.

I understand