Obchodní podmínky

Osoba, která vyplní tento formulář potvrzuje, že uvede pravdivé údaje a souhlasí s tím, aby společnost ALPRELI s.r.o. (nebo její partneři) zpracovali údaje uvedené v tomto formuláři do informačního systému k marketingovým účelům a tento informační systém provozovala na dobu neurčitou do odvolání souhlasu výhradně pro svoji potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Společnost ALPRELI s.r.o. prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a pod.) v tomto formuláři jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu společnosti ALPRELI s.r.o. a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetím osobám či jinak zneužity a ručí za bezpečnost údajů v informačním systému, ve smyslu uvedeného zákona. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Vyplněním a odesláním formuláře dává osoba, která vyplnila tento formulář prokazatelný souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů společností ALPRELI s.r.o. Zároveň souhlasí se zasíláním obchodních zpráv na e-mail, který výše uvedla a tento souhlas poskytuje na dobu neurčitou. Odvolat tento udělený souhlas může tato osoba kdykoliv i při zaslání každé jednotlivé zprávy a to zdarma.

TATO WEBOVÁ STRÁNKA POUŽÍVÁ COOKIES. Používáme cookies (soubory, které nám posílají informace o Vašem chování na našem webu), abychom mohli obsah našich stránek a vysílané reklamy přizpůsobit Vašim potřebám a poskytovat tak pro Vás nejlepší služby. Shromážděná data využíváme ke sledování pohybu na našich webových stránkách. Ubezpečujeme Vás, že naše cookies nejsou přímo vázány na Vaše jméno ani e-mailovou adresu. Informace o Vašem používání naší webové stránky rovněž používáme na našich sociálních médiích, v reklamě a pro naše analytické účely. Pokud chcete dále užívat naše webové stránky, vyjádřete, zda souhlasíte s použitím Vašich osobních údajů, a to v rozsahu nezbytném, marketingovém a statistickém.Více informací
Váš souhlas můžete také kdykoliv odvolat, a to obrátíte-li se na nás přes náš kontaktní formulář.

Rozumím