Obchodné podmienky

Osoba, ktorá vyplní tento formulár potvrdzuje, že uvedie pravdivé údaje a súhlasí s tým, aby spoločnosť ALPRELI s.r.o. (alebo jej partneri) spracovali údaje uvedené v tomto formulári do informačného systému k marketingovým účelom a tento informačný systém prevádzkovala na dobu neurčitú do odvolania súhlasu výhradne pre svoju potrebu v zmysle zákona č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť ALPRELI s.r.o. prehlasuje, že všetky údaje osobnej povahy (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a pod.) v tomto formulári sú dôverné, budú použité jedine pre internú potrebu spoločnosti ALPRELI s.r.o. a nebudú zverejnené, poskytnuté tretím osobám či inak zneužité a ručí za bezpečnosť údajov v informačnom systéme, v zmysle uvedeného zákona. Výnimku predstavujú externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Osobné informácie sú zhromažďované z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov. Vyplnením a odoslaním formulára dáva osoba, ktorá vyplnila tento formulár preukázateľný súhlas na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov spoločnosťou ALPRELI s.r.o. Zároveň súhlasí so zasielaním obchodných správ na e-mail, ktorý vyššie uviedla a tento súhlas poskytuje na dobu neurčitú. Odvolať tento udelený súhlas môže táto osoba kedykoľvek i pri zaslaní každej jednotlivej správy a to zdarma.

TATO WEBOVÁ STRÁNKA POUŽÍVÁ COOKIES. Používáme cookies (soubory, které nám posílají informace o Vašem chování na našem webu), abychom mohli obsah našich stránek a vysílané reklamy přizpůsobit Vašim potřebám a poskytovat tak pro Vás nejlepší služby. Shromážděná data využíváme ke sledování pohybu na našich webových stránkách. Ubezpečujeme Vás, že naše cookies nejsou přímo vázány na Vaše jméno ani e-mailovou adresu. Informace o Vašem používání naší webové stránky rovněž používáme na našich sociálních médiích, v reklamě a pro naše analytické účely. Pokud chcete dále užívat naše webové stránky, vyjádřete, zda souhlasíte s použitím Vašich osobních údajů, a to v rozsahu nezbytném, marketingovém a statistickém.Více informací
Váš souhlas můžete také kdykoliv odvolat, a to obrátíte-li se na nás přes náš kontaktní formulář.

Мне все понятно