Obchodné podmienky

Osoba, ktorá vyplní tento formulár potvrdzuje, že uvedie pravdivé údaje a súhlasí s tým, aby spoločnosť ALPRELI s.r.o. (alebo jej partneri) spracovali údaje uvedené v tomto formulári do informačného systému k marketingovým účelom a tento informačný systém prevádzkovala na dobu neurčitú do odvolania súhlasu výhradne pre svoju potrebu v zmysle zákona č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť ALPRELI s.r.o. prehlasuje, že všetky údaje osobnej povahy (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a pod.) v tomto formulári sú dôverné, budú použité jedine pre internú potrebu spoločnosti ALPRELI s.r.o. a nebudú zverejnené, poskytnuté tretím osobám či inak zneužité a ručí za bezpečnosť údajov v informačnom systéme, v zmysle uvedeného zákona. Výnimku predstavujú externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Osobné informácie sú zhromažďované z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov. Vyplnením a odoslaním formulára dáva osoba, ktorá vyplnila tento formulár preukázateľný súhlas na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov spoločnosťou ALPRELI s.r.o. Zároveň súhlasí so zasielaním obchodných správ na e-mail, ktorý vyššie uviedla a tento súhlas poskytuje na dobu neurčitú. Odvolať tento udelený súhlas môže táto osoba kedykoľvek i pri zaslaní každej jednotlivej správy a to zdarma.

Používame cookies (súbory, ktoré nám posielajú informácie o Vašom správaní na našom webe), aby sme mohli obsah našich stránok a vysielané reklamy prispôsobiť Vašim potrebám a poskytovať tak pre Vás najlepšie služby. Zhromaždené údaje využívame na sledovanie pohybu na našich webových stránkach. Ubezpečujeme Vás, že naše cookies nie sú priamo viazané na Vaše meno ani e-mailovú adresu. Informácie o Vašom používaní našej webovej stránky tiež používame na našich sociálnych médiách, v reklame a pre naše analytické účely. Ak chcete ďalej používať naše webové stránky, vyjadrite, či súhlasíte s použitím Vašich osobných údajov, a to v rozsahu nevyhnutnom, marketingovom a štatistickom.Viac informácií
Váš súhlas môžete tiež kedykoľvek odvolať, a to ak sa na nás obrátite cez náš kontaktný formulár.

Rozumiem